"Асарел - Инвестмънт" ЕАД организира конкурс за иновативни бизнес проекти

Лидерът в добива и обогатяването на медни руди в България „Асарел-Медет” АД, чрез своята инвестиционна компания „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, обявява конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти. Трите най-добри от тях ще бъдат подкрепени под формата на дялова инвестиция с общ фонд 200 000 евро.

Целта на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите,с които участниците кандидатстват в този конкурс,трябва да са свързани с някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост;  рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица над 18 год., както и юридически лица - стартиращи и утвърдени предприятия с иновативни бизнес идеи, за реализирането на които се търси финансов или стратегически инвеститор. Няма ограничение за горна възрастова граница на кандидатите за физическите лица и брой години на съществуване на българския пазар за юридическите лица.

Проектът, с който се кандидатства, трябва да представя продукт, процес или услуга, които са нови за българския пазар или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяват реална пазарна потребност и създават стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло. Когато става въпрос за продукт или процес, проектът може да е на етап изследване, тестване, научноизследователска дейност или прототип, като трябва да се финализира след не повече от 6 месеца от датат на сключването на споразумението за финансиране. Когато кандидатите предлагат идея трябва да докажат, че тя  има практическо приложение, както и да се ангажират дългосрочно с развитието й.

На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова част. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.  На финалистите ще бъде предложена оферта относно начините и условията на финансиране на проектите им и ще бъдат поканени за обсъждане и преговори по офертата.

Срокът  за участие в първия етап на конкурса започва да тече от 10.10.2013 г, а крайната дата за подаване на документите е 31.12.2013 г.

Повече информация относно условията за участие може да получите на сайта на конкурса на адрес: 

http://www.asarel-contest.com/ 

и във facebook: Конкурс за иновативни бизнес проекти на "Асарел-Инвестмънт" ЕАД

http://www.facebook.com/KonkursInovativniProektiAsarelInvestment/
Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД