Стандарт

Минерално-суровинната индустрия е уникална сред останалите сектори, защото създава ресурсната основа на съвременната икономика. Тя е важна за България и е една от най-добре развиващите се през последните години. Именно в този отрасъл страната ни най-много се доближава като производителност на труда до средната на ЕС. В настоящия момент много от българските минни предприятия работят успешно и рентабилно. В бранша активна стопанска дейност развиват повече от 300 дружества и организации от областта на проучването, добива и преработка на подземни богатства и свързаните с това дейности и услуги. Редица дружества прилагат добри практики за проучване, добив и преработка на подземни богатства.

БМГК смята, че е дошъл моментът дружествата в бранша да надскочат законовите изисквания и да тръгнат по пътя на устойчиво развитие. БМГК вижда устойчивото развитие като модерна управленска практика, която надхвърля филантропията и корпоративната отговорност. Това е начин за дружествата да увеличат стойността си в дългосрочен план като идентифицират, измерват и намаляват икономически, социални и екологични рискове и създават печеливши решения на местните и глобални предизвикателства. Въвеждането на Стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия ще даде възможност на широк кръг заинтересовани страни да научат за напредъка на дружествата по отношение на трите стълба на устойчивото развитие – икономически, екологичен и социален.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД