Постоянни комисии

КОМИСИЯ ПО ПРАВО И ЕТИКА

Постоянната комисия по право и етика към Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара подготвя предложения за законопроекти, обсъжда и изработва становища на БМГК по нормативни актове и работи по конкретни казуси на членове на Камарата.

Председател на Комисията е госпожа Лушка Паланкалиева, "Асарел-Медет" АД. 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

Постоянната комисия по финанси и европейски фондове към Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара подготвя анализи за финансово-икономическото състояние на бранша, антикризисни мерки и подпомага членовете на БМГК с информация за процедури и възможности за финансиране със средства от европейските фондове.

Председател на Комисията е д-р Розалина Козлева, "Инфрапроект консулт" ООД.

КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Постоянната комисия по околна среда към Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара изследва най-добрите практики в Европа и света в по отношение на опазването на околната среда, предлага подходи за внедряването им в практиката и изготвя становищата на БМГК в тази област.

Председател на Комисията е инж. Ботьо Табаков, "БТ Инженеринг" ЕООД.

КОМИСИЯ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Постоянната комисия по човешки ресурси и индустриални отношения към Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара изготвя анализи и предложения в областта на управлението на човешките ресурси и изработва становища по проблемите в тази област.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Постоянната комисия по здраве и безопасност към Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара изследва най-добрите практики в Европа и света по отношение на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и предлага решения за внедряването им в българските предприятия. Тя изготвя становища на БМГК в тази област.

Председател на Комисията е Георги Илиев, "Холсим-кариерни материали" АД.

Страница 1 от 2 « »
GrECo JLT България Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Дънди Прешъс Метълс Крумовград ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД РМД-Жабляно АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД GrECo JLT България Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД