Оценяване

Оценяването на съответствието с изискванията на Стандарта се извършва по следния начин:

Има 10 аспекта на устойчивото развитие. Всеки аспект носи максимум 10 точки, така че теоретичният максимален резултат е 100 точки.

Всеки аспект е разделен на 5 нива. Покриването на всяко ниво води до получаване на 2 точки. Получаването на точките за всяко ниво зависи от изпълнението на конкретни критерии – от 1 до 5 критерия в някои нива.

За получаването на точките от нива 1, 2 и 3 от всеки аспект се изисква дружеството да изпълнява всеки един критерий, с изключение на тези които не са приложими за него. При нива 4 и 5 точките се получават дори и ако един от критериите не се изпълнява.

Не се допуска прескачане на нивата, тоест ако една фирма не изпълнява критериите на ниво 3 в един аспект, тя не може да премине към оценяване на ниво 4.

Крайният резултат се определя според долната схема. Изисквания 1 и 2 трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да се достигне до ниво на съответствие Бронз, Сребро или Злато.

Схема за оценяване на съответствието със Стандарта

Ниво на съответствие

Изискване 1

Изискване 2

Бронз

минимум по 2 точки (ниво 1) във всяка област

общо 51 - 60 точки

Сребро

минимум по 4 точки (ниво 2) във всяка област

общо 61 - 80 точки

Злато

минимум по 6 точки (ниво 3) във всяка област

общо > 80 точки

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД