Минната общност отбелязва професионалния си празник на 18 август – Успение на Св. Иван Рилски

17.08.2018

Ден по-рано, на 17 август, българската минна общност отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в х-л Балкан, където по традиция се събират стотици представители на тази жизнено-важна за икономиката на България индустрия. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката – Теменужка Петкова, министърът на труда и социалната политика - Бисер Петков, заместник-министрите Красимир Първанов, Жечо Станков, Лъчезар Борисов, Красимир Живков, представители на синдикалните организации в страната, на академичната и научна общност.

 

В своя обзорен доклад, председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов обобщи, че изминалата година е била добра за бранша.

 

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната. В по-широк контекст Европейският съюз и страните членки все повече се насочват към прилагане на политики за задълбочаване на индустриализацията и развитие на добивната промишленост във всяка от страните членки, повишаване на суровинната независимост, добива на полезни изкопаеми и устойчивото развитие на регионите.

 

България заема водеща позиция в европейския добив както по отношение на произведената продукция, така и по отношение на заетите в бранша. Общо инвестициите в бранша са над 5 млрд лева. Компаниите в сектора инвестират 317 млн. лв. годишно.  Стойността на произведената продукция за 2017 г. е 2,7 млрд. лева. . Браншът отбеляза близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за страната.Пряко заетите в бранша са 24 000, а чрез свързаните производства и услуги броят на заетите стига до 120 000. Заплащането в бранша е сред най-високите в страната и макар цените на металите да отбелязаха спад с над 30%  в последните месеци, заплатите на заетите в бранша се запазват. Това гарантира сигурност и спокойствие за хората, което е от голямо значение за безопасността при работа. Благодарение на всички пряко и непряко заети, браншът ежегодно заплаща над 170 млн. лева под формата на осигуровки.

 

Страната ни заема трето място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето място по добив на лигнитни въглища. Основните суровини, които се добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

 

 „Има с какво да се гордеем днес. Развитието на минерално-суровинната индустрия върви ръка за ръка с устойчивото развитие на регионите. Там, където функционират предприятия от бранша се забелязва увеличеното благосъстояние на общностите, развитие на човешките ресурси и опазване на културните традиции и спорта. От общо постъпилите 143 млн лева от концесионни плащания, 72 млн лв. са постъпили в общините, с което значително се подпомага развитието на инфраструктурата, здравеопазването и образованието. Високо-образованите хора са решаващата  предпоставка за въвеждане на иновации в работата и модернизиране на всички аспекти на производството. Икономиката на страната ще е толкова по-конкурентна, колкото по-конкурентна е минерално-суровинна индустрия.“– отбеляза в изказването си министър Петкова.

 

Тя допълни, че правителството подкрепя и стои твърдо зад минерално-суровинната индустрия. Инкриминирането на незаконния добив е сериозна крачка към регулирането на сектора.

 

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков отбеляза инвестициите в превенцията на трудовия травматизъм в минерално-суровинна индустрия и отговорното отношение на бизнеса към опазване живота и здравето на работещите.

 

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2017 г. в категориите най-добри резултати - грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Награди получиха съответно "Горубсо-Мадан" АД, "Асарел-Медет" АД, "Асарел-Ремонт" ООД, "Имерис Минералс България" АД, "Рудметал" АД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД. Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" и "Минстрой Холдинг" АД получиха грамоти за своята 65 годишнина.

 

За принос към минерално-суровинната индустрия бяха наградени д-р инж. Илия Гърков - изпълнителен директор на "Дънди Прешъс металс" ЕАД, инж. Драгомир Драганов - изпълнителен директор на "Елаците-Мед" АД, инж. Иван Андреев - изпълнителен директор на БМГК в периода 2010-2017 г. и инж. Хубен Хубенов - член на УС на БМГК в периода 2010-2017 г.

 

Отличени бяха и трима от най-добрите студенти на МГУ "Св. Иван Рилски", както и г-жа Йовка Ниолова от в. Старозагорски новини за ,активно отразяване на бранша през 2017 г.

 

Председателят на Научно-техническия съюз по минно дело и геология проф. дтн инж. Цоло Вутов удостои със званието "Заслужил миньор" проф. Георги Стоянчев и "Заслужил геолог" - проф. Добринка Ставракева.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД