Ден на миньора - 17 август 2018

17.08.2018

На 17 август т.г. българската минна общност ще отбележи с национално честване своя професионален празник - Деня на миньора.

 

Събитието ще се проведе в хотел "София Хотел Балкан" от 12:00 ч. 

 

Честването се организира от Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ и Синдикална миньорска федерация "Подкрепа".

 

Честването е под патронажа на министъра на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова. 

 

Поканени са представители на националната и местните власти, работещи в добивните предприятия в страната, партньорски организации, научни работници и преподаватели, студенти и ветерани от бранша, медии.

 

По време на Националното честване председателя на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов ще се представи доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия на България. Във втората му част БМГК ще връчи своите традиционни годишни награди на отличили се компании от бранша за 2017 г.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД