За да бъде СИЛНА икономиката на ЕС е необходима СИЛНА индустрия за добив на суровини

17.05.2018

Мотото на българското председателство "Съединението прави силата" отразява политиката на ЕС за добива на суровини.  Нито една държава в ЕС не може сама да доставя суровините, които са необходими за индустриалния и икономически растеж, към който се стремим.  Суровините са предпоставка за икономическия растеж. Те са в основата на повечето икономически дейности - индустрията, земеделието, туризма и дигиталните технологии.

 

Основният акцент в българското председателство е икономическата и социална кохезия.  Развитието на потенциален добив на минерални суровини в по-отдалечените части на ЕС, както и промените в климата, които водят до спиране на добива на енергийни източници, са определящи в индустриалната и кохезионна политика на Европейския съюз.  Промените в климата, повишената ефективност на енергийното производство и преходът към други енергийни носители и технологии изискват значителни количества рециклирани и нови суровини. 

 

Зависимостта на нашата икономика от тези материали трябва да се решава на първо място чрез насърчаване на добива в европейските държави - там, където добивът е възможен и устойчив. За тази цел трябва да се гарантира среда, която подпомага бизнеса и бизнес, която има добро управление.  Европейският съюз и държавите-членки трябва активно да фасилитират достъпа до финансиране и да подпомагат изследователската дейност, иновациите, обучението и развитието на нови умения.  В този смисъл е много важно, че ЕС представлява единен дигитален пазар и развива по-широка дигитална икономика и умения.

 

Устойчивите политики в сферата на търговията и достъпът до международните пазари са също толкова важни, колкото и балансираните вътрешни пазари.  За да помагаме на зависимите от суровини индустрии, трябва да подпомагаме наличието на суровини и капацитета за техния добив в държавите членки на ЕС.

 

Трябва да изграждаме нови търговски и инвестиционни връзки.  Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (Comprehensive Economic and Trade Agreement – СЕТА) и частта в него, която касае суровините, както и интензивните връзки с Латинска Америка, са стъпки в правилната посока, които трябва да се развиват и в бъдеще.

 

За допълнителна информация вижте изданието: Глобализационни тенденции в търговията на ЕС, 2017 (Globalisation patterns in EU trade and investment, 2017 edition.)

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД