Европейски минен бизнес форум събира ключови експерти, които дискутират бъдещето на минната индустрия в Европа

14.05.2018

На 18 май 2018 г. в София се провежда Европейски минен бизнес форум.

 

За пети път събитието събира ключови представители на европейски институции, Министерството на енергетика, инвеститори и важни за развитието на бранша заинтересовани страни за дискусия по въпроси за бъдещето на минната индустрия.

 

Целта на форума е да утвърди ключовата роля на минерално-суровинната индустрия за развитието на Европейския съюз и да създаде платформа за дискусии относно въвеждането на иновативни методи за проучване и производство в съответствие с важните аспекти на устойчивото развитие в отрасъла.

 

Събитието се провежда под патронажа на Министъра на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

 

София – 14.05.2018 г.  На 18 май София ще бъде домакин на петото издание на Европейският минен бизнес форум. Събитието се провежда под патронажа на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Форумът предоставя най-висока платформа за дискутиране на бъдещето на минния бранш в контекста на все по-осезаема нужда от ресурсна независимост на Европейския съюз. 

 

В рамките на програмата предстои да бъдат обсъдени най-важните теми от дневния ред на добивния отрасъл и геология в ЕС. Сред тях са законодателството, възможностите за инвестиции, интелигентна минна индустрия, перспективите в областта на енергетиката, иновациите, образованието и новите технологии, както и добри практики в бранша.

 

Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката, Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин). Във форума ще участват и представители на Западните Балкани.

 

Сред ключовите участници и говорители на форума са:

 

Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България, под чийто патронаж се провежда петото издание на ЕМБФ, ще дискутира ролята на минерално-суровинната индустрия за развитието на конкурентоспособна национална икономика в рамките на все по-взискателните условия за устойчиво развитие.

 

Марк Раховидес, президент на Европейската асоциация за добив на метални руди и индустриални минерали, Евромин. Организацията е свързващо звено между европейската и световната минерално-суровинна индустрия. В съчетание с обширния личен опит в големи минни компании и институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Марк  съдейства за функционирането на европейската платформа, в която различни заинтересовани страни обсъждат и оценяват международните и европейски политики и законодателство касаещо минната индустрия. 

 

Кшиштов Кубатски, генерален директор на Центъра за Източна Европа на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините ще представи възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша. Европейското партньорство за иновации в областта на суровините е най-големият консорциум от партньори в сектора на суровините, представляван от над 120 компании, университети и изследователски институти от над 20 страни от ЕС.

 

По време на дискусионните панели ще бъдат очертани технологичните новости , политиките и бъдещето на този важен за икономиката на Европа сектор. Форумът се стреми да привлече повече ангажирани участници в открит диалог по най-важните и актуални въпроси, които вълнуват не само минните компании, но и цялата европейска общност.

 

За Европейски минен бизнес форум

 

От 2010 г. Форумът събира на всеки две години ключови представители на български и европейски институции, неправителствени организации, експерти в областта на проучването, добива и преработката ма минерални суровини, инвеститори и медии.

 

Инициатор и основен организатор на Европейския минен бизнес форум е Българска минно-геоложка камара. Партньори на форума са Министерството на енергетиката на Република България и Европейската асоциация за добив на метални руди и индустриални минерали (Евромин). Съорганизатори са НТС по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) и Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

Цели на ЕМБФ

 

Целта на форума е да покаже ключовата роля, значение и място на добивния бранш, да бъде обсъдено състоянието, новостите, политиките и бъдещето на този важен за икономиката на Европа сектор.

 

Чрез ЕМБФ се търсят възможности за разрастване на сътрудничество в Югоизточна Европа и в Европейския съюз. Организаторите правят опити да привлекат всички заинтересовани страни в процеса на разширяване на мрежата от сродни бизнеси и организации от региона и от ЕС.

 

Очакванията за настоящото издание са да се съберат над 300 души - високопоставени ръководители и взимащи решения за бранша професионалисти на европейско, национално и корпоративно ниво.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД