Минна търговска мисия с Посолство на Великобритания

15.03.2018

На 15 и 16 март 2018 г. Търговският отдел на Посолствотона Кралство Великобритания и Северна Ирландия, в партньорство с Българската минно-геоложка камара, организира Минна търговска мисия.

 

Организирано за втора поредна година, събитието цели да запознае английските компании с минния сектор на България и да послужи за платформа за създаване на бъдещи двустранни бизнес възможности.

 

Първият ден от минната търговска мисия ще протече под формата на конференция, където представители на  Посолството на Кралство Великобритания и Северна Ирландия, представители на българското правителство и Българската минно-геоложка камара ще обсъдят състоянието на минерално-суровниия сектор в България и ще очертаят предизвикателствата пред компаниите, ангажирани в него. 

 

Участие са заявили 20 английски минни компании с 30 представители от Великобритания. Водещи български компании също ще представят дейността си.

 

Във втория ден, представителите на минните компании ще имат възможност да посетят действащи минни обекти в страната и да се запознаят директно с достиженията на българската минно-добивна промишленост. 

 

Допълнителна информация

 

Страните от Югоизточна Европа (Сърбия, Македония, Косово, Босна и Херцеговина, България и Румъния) разполагат снаходища наразлични минерални суровини, включително злато, мед, олово/цинк, литийи др. Общата стойност на проектите, планирани и в етап на експлоатация, на местни и чуждестранни инвеститори е £ 1.3 млрд.

 

Със своите традиции в минната промишленост, Великобритания има ключови предимства в цялата верига на доставки за добивната промишленост. Великобритания е водещият глобален източник на минно финансиране. Страната има дългогодишен опит в предлагането на широк спектър от професионални услуги (финансови/правни/консултантски); инженерни организации, социални и екологични консултантски агенции, доставчици на иновативно оборудване, доставчици на образователнии обучителни материали. Регионътна Югоизточна Европа има възможност да се възползва от подобни услуги, за даразвие допълнително своите минерални активи.

 

Минната търговска мисия на Балканите ще предостави чудесна възможност на британската верига за добив на минни продукти да демонстрира способностите си и да открие нови бизнес възможности и проекти в региона на Балканите.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД