София е домакин на едно от най-важните събития за минерално-суровинната индустрия в Европа

05.02.2018

На 18 май 2018 г. в Хотел Маринела ще се проведе петото издание на Европейски минен бизнес форум, организиран от Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии. Патрон на проявата е министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.

 

Поради своята значимост, събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на Европа.

 

„Тазгодишното издание на форума ще е и едно от ключовите събития в календара на енергийния отрасъл по време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Българското правителството залага на програма, ориентирана към конкретни резултати. Като страна–председател, отправяме към гражданите на ЕС три основните послания – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. В сферата на енергетиката една от темите, на които ще обърнем особено внимание в рамките на председателството, е и осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика, отчитайки спецификите на националния енергиен микс и факта, че топлоелектрическите централи, представляват близо 40% от общото енергийно производство на страната.“ – казва в обръщението си към гостите и делегатите на ЕМБФ министър Петкова.

 

В рамките на програмата предстои да бъдат обсъдени най-важните теми от дневния ред на добивния отрасъл и геология в Европа. Сред тях са законодателството, възможностите за инвестиции, интелигентна минна индустрия, перспективите в областта на енергетиката, иновациите, образованието и новите технологии, както и добри практики в бранша.

 

Говорители на форума ще бъдат президента на Евромин Марк Раховидас, Ръководителят на направление ресурсна ефективност и суровини в ГД Развитие на Европейската комисия Питър Хендли, генералният сектерар на Евракол Брайън Рикетс, директорът на Австрийската минна камара Роман Щифтнер, както и много други изтъкнати представители на институции и организации, свързани с минерално-суровинния отрасъл в България и Европа.

 

Целите на събитието включват възможности да се предоставят решения за постигане на целите за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, да се обсъдят политиките за сектора, както и да споделят добри практики – на държавно и на корпоративно ниво – в трите основни направления: икономическо, екологично и социално.

 

Очакванията за настоящото издание са да се съберат над 250 души - високопоставени ръководители и взимащи решения за бранша професионалисти на европейско, национално и корпоративно ниво, както и представители на науката, неправителствени организации и водещите добивни компании в България и Европа.

 

Повече за ЕМБФ на www.embf.eu

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД