„Асарел-Медет“АД инвестира 135 млн. лв през 2018 г. по програмите за устойчиво развитие

26.01.2018

„Асарел-Медет“ АД ще инвестира 135 милиона лева през 2018 година в модернизация на производството, енергийна ефективност, безопасни условия на труд, екологични проекти и повишаване на квалификацията на работещите. „Амбициозната инвестиционна програма е доказателство, че ще продължим да надграждаме своите политики за устойчиво развитие на дружеството“, каза председателят на Надзорния съвет на компанията Димитър Цоцорков.

 

Изминалата 2017 година е успешна както във финансово-икономически план, така и по отношение на производствено-технологичните резултати.

 

„До края на месец декември е добита над 41,2 милиона тона минна маса, при планирани 40 милиона тона“, отчете председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството инж. Делчо Николов. „Преработена е 13,3милиона тона медна руда, като по-голямата част – 11,9 милиона тона, е транспортирана с Циклично-поточната технологична линия, от което има значим екологичен ефект. Наред с това отчитаме преизпълнение на ключови показатели за производствената ефективност. Извличането на мед от рудата е в размер на 92,39%, което е близо 2 процента ръст в сравнение с 2016 година. По-голям е добивът и на откривка – 27,9милиона тона при планирани 27млн. т. Един от най-важните показатели, себестойността на единица произведен тон метал, който при съпоставими условия е най-добър през тази година, в сравнение с последните четири“, допълни инж. Делчо Николов.

 

„Оптимисти сме, че за „Асарел-Медет“ АД 2018 година ще бъде също толкова успешна, колкото и миналата година. Благодарим на всички работещи в „Асарел-Медет“ АД и дъщерните дружества за усилията и лоялността, затова че с поведението си и мощната си подкрепа за сегашното ръководство показаха, че в „Асарел-Медет“ водещи са изградените през годините професионална отговорност, фирмена култура и традиции. Това ни дава сили и увереност да продължим, стъпили здраво върху  приемствеността, корпоративните и общочовешки ценности. Факт е, че успяхме да съхраним работните места, да запазим възнагражденията и социалните придобивки в ефективен и конструктивен диалог с нашите партньори от синдикалните структури“, обобщи председателят на Надзорния съвет на компанията Димитър Цоцорков.

 

Източник: Отдел „Комуникации“ на "Асарел-Медет" АД

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД