БМГК С TÜV сертификат за стандарта ISO 9001:2015

04.12.2017

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара получи официално от Станислав Владимиров, управител на ,,ТЮФ Рейнланд България” ЕООД TÜV сертификат за стандарта ISO 9001:2015.  Обхватът на сертификацията включва:

 

Подпомагане, представителство и защита на интересите на членовете на БМГК;

 

Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции в бранша;

 

Разработване на проекти и програми и съдействие за постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския потенциал на членовете на БМГК;

 

Разработване и внедряване на стандарт за устойчиво развитие на минералносуровинната индустрия.

 

БМГК стартира процеса по сертификация в средата на 2016 г. и той приключи успешно през месец ноември 2017 г. Камарата демонстрира способността си да предоставя услуги, които да удовлетворяват членовете и да са съобразени с всички законови изисквания. Тя ще се стреми към непрекъснато усъвършенстване и подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, като се осигуряват възможности за разработване и прилагане на нови политики и цели. Сертификатът бе връчен по време на петата Обща среща на членовете на БМГК, състояла се на 1 декември 2017 г. в к.к. Боровец.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД