Българската минно-геоложка камара приключва годината успешно

04.12.2017

На 1 декември представители на компании - членове на Българската минно-геоложка камара, взеха участие в последната за 2017 г. Обща среща на членовете на БМГК. Това събитие, което камарата организира в курорта Боровец, се превърна в традиция за бранша, който създава близо 5% от брутния вътрешен продукт в страната.

 

В уютната атмосфера на хотел Боровец Хилс, изпълнителният директор на камарата инж. Иван Андреев представи пред Управителния съвет подробна информация за състоянието на организацията, за основните събития, които камарата е организирала и в които е участвала. Членовете на Управителния съвет обсъдиха наболели проблеми пред индустрията и се обединиха около план за действие за следващите месеци.

 

На последвалата Обща среща на членовете, в присъствието на председателя на камарата проф. дтн инж. Николай Вълканов и зам. председателя проф. д-р Любен Тотев, ръководители и представители на фирми в минерално-суровинния бранш обсъдиха важни за индустрията теми като безопасност – нормативна уредба, мерки и практики, вкл. правилника за минно-спасителни служби, правни въпроси - с фокус върху предложенията на бранша за изменения и допълнения на Закона за подземните богатства, трудностите пред дейността на компании, проучващи и разработващи находища на територията на България.

 

Освен темите, които се откроиха през изминаващата година, членовете на камарата дискутираха  тенденциите в развитието на индустрията, все по-голямото внимание върху дигитализацията и използването на масиви от данни в производството. Застъпени бяха въпроси, които засягат взаимоотношенията на камарата и членовете й с различни държавни институции и ролята на конструктивния диалог с граждански организации, смисълът и необходимостта да се работи по посока на споделяне на по-разбираема и лесно достъпна информация за работата на компаниите и отговорностите им. Бяха оформени и сферите на дейност на професионалната организация за следващата 2018 г.

 

Специален момент по време на Общата среща на членовете на БМГК беше връчването на свидетелство за сертифициране по ISO9001:2015. От името на камарата, проф. Вълканов прие свидетелството.

 

Специална благодарност беше отправена на спонсорите на годишната среща и на организаторите от страна на Българската минно-геоложка камара.  

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД