Състоя се чeтвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017“

12.10.2017

На 12 октомври 2017 г. в Интер Експо Център  се състоя Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017".

 

 Форумът бе организиран от Индустриален клъстер Средногорие и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“, „Елаците мед“, с партньори „Огняново К“, „Асарел Медет“,  „Амилум България“, „Лайер“, „Мултиспорт“, „Превента“ и „Престиж“, “ Армеец“ както и в институционално партньорство с: КРИБ, БСК ‚ АИКБ‚ БАМИ, БМГК, БКХП.

 

Форумът бе открит от г-н Тим Курт, Изпълнителен директор на Аурубис България, Президент на ГБИТК, г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Светлана Дянкова, Главен експерт "Сътрудник" в Комисията по труда, социалната и демографска политика, инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,  д-р Митко Василев, Главен управител, ГБИТК, г-жа Политими Паунова,Изпълнителен директор на БАМИ, инж. Иван Андреев, Изпълнителен директор на БМГК, г-н Константин Стаменов,Председател на УС на БФИЕК, г-н Стойчо Симов, Член на национален съвет, АИКБ  както и от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

 

Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017" постави акцент върху най-добрите практики и съвременни политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, чрез ефективно въвеждане на действия за превенция на риска при работа.

 

По време на форума бяха разгледани общи решения за изграждането на успешно партньорство между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите за създаване на екологосъобразна, безопасна и здравословна работна среда.

 

Първият панел на форума се концентрира върху здравословните и безопасни условия на труд с модератор Николай Минков -Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

 

Презентации изнесоха: В ролята на говорител г-жа Дина Христова, Отдел “Връзки с обществеността” от името на г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“,  г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Аурубис , г-жа Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на труда и социалната политика, г-н Светлозар Караджов, Председател на УС, Амилум България и г-жа Нели Петрова, Координатор ЗБУТ, Амилум България,  и инж. Младен Захариев, Управител, Лайер.

 

Вторият панел на форума бе посветен на Най-добрите производствени практики  с г-н Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.  

 

Своите гледни точки по темата представиха г-н Крум Гледжарски, Ръководител отдел „Управление на качеството“, ЧЕЗ Разпределение България, г-жа Даринка Кръстева, Ръководител Служба по трудова медицина, КЦМ –Пловдив, г-жа Силвия Георгиева, Директор на Дирекция „Рисково застраховане“, ЗАД Армеец, ИКС, г-жа Бойка Стоичкова, Управител, Превента.

 

Финалната сесия на конференцията с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие, традиционно  бе посветена на Психологическия климат на работната среда .

 

Презентации изнесоха  г-н Алесандро Морето, Директор ТЕЦ, Контур Глобал Марица Изток 3, г-жа Ива Зарева, Мениджър Бизнес продажби, Бенефит Системс България, подп. д-р Георги Маринов, Военна академия „Г. С. Раковски“, г-н Томчо Томов, Ръководител, Национален център за оценка на компетенциите, БСК, доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по общественото здраве и анализи.

 

Акцент в третата сесия бе ползването на личните предпазни средства като фактор за успех. Професионални манекени представиха новите тенденции в работното облекло.

 

Събитието бе посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

 

Четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017" бе закрита от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, който благодари на всички участници и обобщи работата на форума.

 

Източник: СИК

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Дънди Прешъс Метълс Крумовград ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД