БМГК отличи най-добрите минни компании за 2016 г.

19.08.2017

По време на Националното честване на Деня на миньора, което се проведе на 18 август т.г., Българската минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди на отличени компании от бранша.

 

Бяха връчени награди в следните категории:

 

Награда за постигнати най-високи годишни резултати 

 

„Горубсо Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за 20% ръст на производствотокатегория „Големи предприятия“ 

„Минпроект“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Стойо Боснев за 3,25% ръст на приходите – категория „Средни предприятия“

 

Наградите бяха връчени от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов. 

 

Награда за иновации 

 

"Елаците Мед" АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект „Система за високоточно позициониране на багери и сонди  ProVision®“ - категория „Големи предприятия“ 

„Нипроруда“ АД с изпълнителен директор Данчо тодоров за четири проекта, внедрени в „Асарел-Медет“, „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и „Лукойл Нехтохим Бургас“ АД - категория „Средни предприятия“

 

Наградите бяха връчени от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов. 

 

Награда Безопасност и здраве

 

Наградата се връчва за постигнат нулев трудов травматизъм през 2016 г., удостоверено от Националния осигурителен институт.

"Асарел - Медет" АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов – категория „Големи предприятия“

ънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД с изпълнителе директор д-р инж. Илия Гърков – категория „Големи предприятия“  

"Каолин" ЕАД с изпълнителни директори Радомир Чолаков и Димитър Ангелов – категория „Големи предприятия“

"Имерис Минералс България" АД с изпълнителен директорЮлияна Марева – категория „Средни предприятия“

"Минпроект" ЕАД с изпълнителен директор инж. Стойо Боснев – категория „Средни предприятия“

 

Наградите бяха връчени от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов.

 

Награда Грижа за природата

 

Наградата се връчва за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2016 г., удостоверено от РИОСВ.

"Асарел - Медет" АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов – категория „Големи предприятия“

"Каолин" ЕАД с изпълнителни директори Радомир Чолаков и Димитър Ангелов – категория „Големи предприятия“

"Имерис Минералс България" АД с изпълнителен директор Юлияна Марева – категория „Средни предприятия“

 

Наградите бяха връчени от заместник-министъра на енергетиката Красимир Първанов и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов.

 

Награда за социално-отговорна кампания 

 

"Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков за проект Как в диалог, минният бизнес и археолози дадоха начало на модерната дисциплина Минна археология“ – категория „Големи предприятия“

 

Наградата беше връчена от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов.

 

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия

 

Награди на дългогодишни и активни членове на БМГК:

30 години Национален музей „Земята и хората“ с директор Чавдар Начев

65 години „Горубсо – Златоград“ с изпълнителен директор Ружа Бодурова

65 години „Мини Марица – Изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Андон Андонов

 

Персонални награди на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК:

Атанас Марински („Лъки Инвест“ АД)  

Георги Симеонов („Ватия“ АД)

Димитър Димитров („Базалт България“ АД)

Иван Русенов („Минстрой Марица Изток“ АД)

Лиляна Христова („МАГ“ ООД) 

Николай Марев (ПОК ДСК Родина“ АД)

Ричард Хаус („Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД)

Сашка Кожухарова(„Евротест Конртол“ ЕАД)

Сергей Атанасов („Горубсо Мадан“ АД)

Халина Малецка – Пенчева („Тракия РМ“ ЕООД)

 

Наградите бяха връчени от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов.

 

Награда за медия за обективно и последователно отразяване на бранша

 

в. „Рудничар“ с главен редактор Станчо Станчев

 

Наградата беше връчена от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и от председателя на БМГК проф. дтн Николай Вълканов.

 

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“

 

Наградатата е от Фондация „Асарел“, учредена на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

Димитър Кайков, специалност „Управление на ресурси и производствени системи“ (МТФ) с успех 5,99.

 

Наградата беше връчена от от Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ и от председателя на УС на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД