История

Българската минно-геоложка камара е създадена на 09.08.1991 г., когато се провежда Учредителното събрание. През 1992 г. браншовата организация е вписана в специалния регистър при Софийски градски съд, ф.д. №2701 от 1992 г. под името Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини. Учредители на организацията са: „Асарел-Медет” АД, „Ватия” ООД, „Тракия-РМ” ООД, „Георесурс” ООД, „Челопеч” ООД, ДФ „Осогово”, „Горубсо” АД, ДФ „Минстрой”, ДФ „Минстрой” – Божурище, ДФ „Чипровец”, ДФ „Устрем”, „Редмет” ООД, „Подземно строителство” ООД, „Геоком” ООД, „Софгеопроучване” ООД, „Огнеупорни глини” ООД, „Пирин” ООД.

През септември 1991 г. БМГК подписва първия отраслов колективен договор в страната. В него са включени мерки с решаващо значение за оцеляването на отрасъла, запазване на социалния мир и прекратяване на миньорските стачки в трудни за страната години.

През 1999 г. БМГК става член на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ).

На 04.06.2003 г. съвместно с ЕВРОМИН БМГК организира семинар, представящ европейското законодателство, свързано с минната индустрия.

През октомври 2005 г. БМГК е инициатор и организатор на учредителна среща на Балканска минна бизнес асоциация (БМБА).

През 2009 г. БМГК подписва Меморандум за сътрудничество с водещите политически сили в страната за изготвяне на национална политика в областта на подземните богатства и за предприемане на необходими промени в Закона за подземните богатства, за да се осигури устойчивото развитие на отрасъла.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД