Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bmgkbgor/public_html/site/workspaces/public/templates/left_bar_21.tpl.php on line 2

Екологичен мониторинг и екологични решения

Управление на въглеродния отпечатък

Управление на въглеродния отпечатък

Мярка за въздействието върху околната среда от гледна точка на емисии на парникови газове е така наречения въглероден отпечатък, отразяващ количество емисии, съотнесени към количество продукция (руда или концентрат). 

За първи път в Европа „Асарел-Медет“ извършва рекултивация на действащо окисно насипище

За първи път в Европа „Асарел-Медет“ извършва рекултивация на действащо окисно насипище

За първи път в Европа „Асарел-Медет“АД извършва поетапна техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на окисното си насипище. Техническата рекултивация на окисните отвали започна с подравняване на терена и полагане на пласт от трошен камък и чакъл. 

Полеви тестове – Грижа за качеството на закриване и рекултивация

Полеви тестове – Грижа за качеството на закриване и рекултивация

Лавандула, шипка, маслодайна роза са засадени край хвостохранилище Челопеч - проект за проучване отглеждането на различни видове растения,разработен и реализиран от отдел Опазване на околната среда и специалисти от Лесотехнически университет. 

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД