БН-Консулт Инжениринг ООД

 

Адрес: 1618 София, ул. "Народен певец" № 10

Телефон: (02) 444 72 55, 0888 259 001
E-mail: bn.sofia@gmail.com

Website: www.bn-mineral.com

Ръководител: д-р Никола Вардев

Дейност: Консултации, търсене, проучване на всякакъв вид скални и минерални суровини

Извършени проекти

Експерти на Дружеството работят в няколко основни направления с оглед проучването и доказването на нови запаси от актуални суровини, съобразно интересите на нашите клиенти - проучването и разработването на нови находища на:
- скално-облицовъчен тип суровини - Врачански тип варовици; черупчести варовици, гранити, мрамори, гнайси, пясъчници. Находища: Ирма, Изабел, Бени, Кошарата, Камъните, Ъглен, Матилда и др.
- строителни материали - диабази, доломити, варовици (изходна суровина за трошени каменни фракции за бетони и пътни настилки), пясъци, чакъли за бетони и пътни настилики. Находища: Лени, Тери, Пери, Али, Лилиян, Мадлен, Студена-Хидрострой-2, Дорис, Белинда и др.
- индустриални минерали - вермикулит, бентонити, зеолити, глауконити.
- метални полезни изкопаеми - проучвателни площи ""Попови егреци"", ""Ребека""

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД