СК-13 Пътстрой АД

 

Адрес: 2307 Перник, ул. "Софийско шосе" 38

Телефон: (076) 649 000
Факс: (076) 649 000

E-mail: ck_13.patstroy@abv.bg

Website: www.sk13.com

Ръководители: Анна Неделчева, Десислава Такова, Мария Неделчева

 

Дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; научно-изследователска, проектанска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.

Находище/а

Находище "Студена-1" (Област Перник)

Находище "Студена - участък II" (Област Перник)

Добивани суровини

Строителни материали - варовици, доломити и доломитни варовици.

Продукти от първична преработка и крайни продукти

Скална маса, фракции за пътни основи, високи марки бетон и асфалтови смеси.

Търговска информация:

В кариера"Студена се добива и претрошава скалната маса в ТСИ-1и 2 . Произвеждат се фракции за пътни основи, високи марки бетон и асфалтови смеси и каменно брашно.Почти всички машини са българско производство /Трошачка Т-320/300; Т-320/400; ОМ-35; Сита - ОМ -106; СВ - 10; Питател - ОМ - 51 / както и ГТЛ. Добивната дейност изцяло използва машини и съоръжения от водещи Световни фирми производители: Катерпилар, Коматсу, Хюндай, Белаз, Терекс и др. Продукцията от кариерата се използва само и единствено на Българският пазар: - Асфалтови смеси - Високи марки бетон - Пътни основи Към фирмата имаме акредитирана лаборатория съгласно БДС ISO/IEC 1702525:2006 която проверява и издава сертификати за готовата продукция която излиза през кантара.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД