Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

 

Адрес: 2087 Челопеч, Софийска област

Телефон: (0728) 68 226
Факс: (0728) 68 286

E-mail: pr@dundeeprecious.com

Website: www.dundeeprecious.com

Ръководител: д-р инж. Илия Гърков

Дейност: Добив на медно-пиритни и златни руди

Находище/а

Находище "Челопеч" (Софийска област)

Находище "Миал" (Софийска област)

Добивани суровини

Златно-медно-пиритни руди

Доломити
 

Продукти от първична преработка и крайни продукти

Меден концентрат
 

Търговска информация:

ДПМ Челопеч произвежда меден концентрат като краен продукт. Произведеният концентрат се транспортира за последваща преработка до металургичното предприятие в Намибия, което също е собственост на канадската компания Дънди Прешъс Метълс.

Реализираните инвестиционни проекти в предприятието в Челопеч са осъществени в партньорство с български и чуждестванни компании, специализирани в конкретни области.

Високотехнологичното оборудване в ДПМ Челопеч се осигурява от производители на световно ниво, които се стремят към разработването на иновативни проекти и имат желанието да прилагат опита и знанията си в модернизирането и динамичното развитие на рудник Челопеч. По различни проекти дружеството работи с представители на академичната общност в България и университети.

ДПМ Челопеч е едно от структороопределящите предприятия за Средногорието и до голяма степен цялостното социално-икономическо развитие на региона зависи от функционирането му. Освен директните ползи, които са лесно измерими - брой на създадените директни работни места, платени данъци, концесионни възнаграждения за общините и дарения, дружеството подпомага развитието на местната икономика чрез наемането на доставчици и подизпълнители за различни свои дейности. Съществуват множество малки и средни предприятия, които благодарение на работата си с ДПМ Челопеч са натрупали опит, спомогнал за повишаване качестното на работа и уменияата на служителите им, излизането на нови пазари, иновациите и растежа им в дългосрочен план.

Извършени проекти

Смяна на системата за добив (2005 г.);

Проект за разширение и модернизация (2009 г.) в т.ч.: Изграждане на нова наклонена галерия, подземен трошачен комплекс и система за транспорт на рудата; Модернизация на вентилационната система чрез инсталиране на нов, високо ефективен вентилатор на шахта Север; Модернизация на хвостохранилище Челопеч; Модернизация на Обогатителна фабрика; Изграждане на цех за подготовка на пастово запълнение и свързаната с него подземна система; Реконструкция на табана за временно съхранение на руда и изграждане на система за захранване на обогатителната фабрика.

Вложените към март 2014 г. средства за модернизация на дружеството са в размер на над 640 млн. лв.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД