Греко ДжЛТ България ЕООД

Адрес: 1463 София, бул. Витоша 146 Б, ет.4, офис 44

Телефон: 02 423 33 22

Мобилен: 0888 30 40 23; 0888 81 01 00

E-mail: s.stoyanov@greco.bg;  h.charkov@greco.bg

Websitewww.greco-jlt.com

Лице за контакт: Страхил Стоянов; Христо Шарков

Находище/а

GrECo JLT Българияпредставлява международно партньорство между брокери – като всеки един е пазарен лидер в страната си. Ние сме специализирани в предлагането на многонационални програми за застраховането и услугите за управление на риска, както за европейски, така и за световни организации. Ние предлагаме високо качество на продуктите, експертни съвети за всички рискове, основни видове застраховане и презастраховане.

 

Клиентите на  GrECo JLT са предимно от сферата на промишлеността, търговията и обществения сектор. Групата обслужва както мултинационални компании, така и местни фирми във всички браншове на икономиката. Наред с основната дейност като брокер и консултант за корпоративно застраховане, GRECO JLT Group се занимава и с презастрахователно посредничество, онлайн застраховане със сравнение на цени за частни клиенти и разработка на софтуер.

 

Партньор на JLT International Network

GrECo JLT Group е един от учредителите на Международната мрежа на JLT (IN).Един от водещите световни брокери Jardine Lloyd Thompson (JLT) е акционер в GrECo JLT Group. Това дава на GrECo JLT достъп до международно ноу-хау и обслужваща мрежа в цял свят. Изключителното сътрудничество между JLT (UK), SIACI (FR), Групата Ecclesia (DE), Marine & Aviation JLT (IT), March JLT (ES) и GrECo JLT Group образува ядрото на JLT International Network. Това ни дава възможност за директен достъп до най-важните застрахователните пазари в Европа и глобална мрежа за обслужване на нашите клиенти в 135 страни.

 

Повече за GrECo може да научите от презентацията на компанията и от представянето й.

Продукти от първична преработка и крайни продукти

 

НАШИТЕ УСЛУГИ

Специализираният екип на JLTв Лондон за застраховане и управление на риска в минната индустрия  работи с участници в целия цикъл на живот на проектите - от предварителното проучване до затваряне на мините, както и от гледна точка на щетите - преди и след случването им. Нашите услуги могат да бъдат групирани в четири категории:

 

 

1. Предварителен преглед: Анализиране, моделиране и оценяване на стратегиите, процедурите и предпазните мерки, въведени от компанията от гледната точка на бъдещ проект и/или съществуващи мощности.

 

 • Обследване, инспекции и одити
 • Оценяване и анализ на риска
 • Преглед на устойчивостта на компанията (включително Прекъсване на дейността, Прекъсване на дейността без щети   и анализ на Веригата за доставки)
 • Моделиране на Максимална Вероятна Загуба за различни рискове - природни бедствия,  замърсяване на околната среда и политическо насилие.
 • Анализ на риска при сливания и придобивания (M&A)
 • Проучване на застрахователния пазар
 • Пълен анализ на бъдещи партньори
 • Анализ на презастрахователни програми
 • Проучване на възможност за създаване на Каптивни дружества (създаване, устройство и управление, ако е необходимо).

 

2. Преструктуриране:Проектиране на нови стратегии за идентифициране и намаляване на риска, включително проектиране на програма за прехвърляне на риска.

 

 • Проектиране и изпълнение на Стратегия за Управление на Риска (ERM)
 • Оптимизиране на бизнес процеса.    
 • Остойностяване на активи и анализ на цената на труда, материалните запаси и оборудването за установяване на точната стойност на активите, особено по време на спад в цените на суровините
 • Подготовка и симулации за Управление на дейността в случай на криза
 • Управление на прехвърлянето на риска от процеса на строителство към Оперативна дейност
 • Обучения за разработване и анализ на стратегии
 • Технологии за управление на риска (по-конкретно  управление за персонала и рискове в сигурността)
 • Подновяване на полици – анализ и администриране
 • Консултиране при щети – преди тяхното случване.

 

3. Навременна реакция: Специфични услуги в подкрепа на компанията в случай на щета или ако компанията изпадне в затруднено положение.

 

 • Съдействие и съгласуване на действията на трети страни - консултанти по сигурността, специалисти по екологични катастрофи, експерти в ликвидация на щети и застрахователи
 • Съдействие при управление на кризи
 • Съдействие при осигуряване на гаранции
 • Участие на експерт счетоводители от JLT при спорове по искове по Риск Прекъсване на дейността, както и преразглеждане условията по покритието
 • Проектиране на застрахователното покритие, така че да отразява сценарии на период на затруднено положение, като например съкращения на работната сила, временно замразяване на обекти и преструктуриране на дългове.

 

4. Възстановяване: Управление на последиците от даден инцидент или щета и съдействие за възможно най-бързо връщане на компанията обратно в оперативно състояние.

 

 • Възстановяване на репутацията
 • Обучения за управление на риска
 • Рехабилитиране на работници след инцидент(и) посредством уникалната услуга на JLT - ‘Recovre’
 • Изготвяне на доклади и управление на проекти след кризи. 
Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД