Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори"

 

Адрес: гр. София, ул.“Николай Гогол“ № 6

Телефон: (02) 40 191 60

Факс: (02) 40 191 70

Мобилен: 0886 39 95 15; 0889 52 82 91

E-mailadp@eurolex.bg

Website: www.adp.bg

Лице за контакт: Андрей Делчев

Търговска информация:

Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ е една от водещите правни кантори в България, утвърдила се като доминиращ фактор на пазара на консултантски услуги още от своето създаване. Основателите и съдружниците в дружеството са сред най-известните и успешни правни експерти в страната, които (първоначално като членове на държавната администрация, а в последствие и като консултанти от частния сектор) са участвали в създаването на значителна част от съвременното българско законодателство, както и в реализирането на някои от най-големите международни проекти в България.

 

Благодарение на своя многоброен и висококвалифициран персонал дружеството предоставя услуги на български и чуждестранни клиенти от практически всички сфери на бизнеса. Сред най-силните от тях са енергетика и  природни ресурси, инфраструктура, банково, финансово и данъчно право, строителство и други. Дружеството е постоянен консултант на множество публични институции по въпроси, свързани със засилване на административния капацитет, управлението на големи международни проекти, изготвянето на нормативни  актове и др. Нашият опит включва и работа по проекти, финансирани от водещи международни финансови институции като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, програми като ФАР, ИСПА, САПАРД и др.

 

Консултантският екип на Адвокатски дружество „Андрей Делчев и партньори“ включва висококвалифицирани юристи, участвали в реализирането на редица важни проекти в  областта на подземните богатства, сред които:

 

 • Съдействие на Министерство на икономиката за изготвянето на анализи  за предоставяне на концесия заподземни природни богатства на “Манган” ЕООД, Оброчище, концесия за подземни богатства от находище “Куза”, община Стамболово; концесия на подземни природни богатства на “Огнеупорни глини” ЕАД, гр. Плевен; “Чипровец “ ЕАД, гр. Чипровци, “Скални материали” ЕАД, гр. Русе.

 

 • Съдействие на Министерството за регионалното развитие и благоустройството в процедурата по предоставяне на концесия за подземни богатства от находище “Гайтаниново”, с. Гайтаниново, в това число изготвяне на концесионни анализи  и конкурсна документация; изготвяне на правни анализи за концесия за добив на подземни природни богатства от находища “Идилево”, община Севлиево;“Писарово”, община Кнежа;“Карлуково”, община Луковит;“Пелишат-Мерково”, община Плевен и др. по договори с МРРБ

 

 • Изготвяне на концесионни анализи за добив на подземни богатства от находище „Галата”, община Тетевен, област Ловеч; находище „Нановица”, община Тетевен, област Ловеч; находище „Кирчево”, община Угърчин, област Ловеч; находище „Румянцево”, община Луковит, област Ловеч по договори с МРРБ

 

 • Във връзка с процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Гложене”, община Тетевен, област Ловеч - Изготвяне на концесионни анализи, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите; Изготвяне на предложение за предоставяне на концесия и проект на решение на Министерския съвет, в съответствие със законовите изисквания.

 

 • Във връзка с процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Габровица”, община Ябланица, област Ловеч - концесионни анализи, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите; Изготвяне на предложение за предоставяне на концесия и проект на решение на Министерския съвет, в съответствие със законовите изисквания.

 

 • Изготвяне на проект за Изменение на Закона за подземни богатства

 

 • Съдействие на „Стройкомбинат – М“ АД за получаване на концесия по право върху находище на подземни богатства „Юлиево”, община Мъглиж, област Стара Загора

 

 • Изготвяне на правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи за находище на неметални полезни изкопаеми „Белия камък”, община Трън, област Перник.

 

 • Изготвяне на правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи за находище на каолинова  суровина „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, на територията на община Каолиново, област Шумен.

 

 • Съдействие на Българска минно-геоложка камара за целите на проект „Национална политика и стратегия за подземните богатства и устойчиво развитие на българската минна (добивна) индустрия – изготвяне на анализи на правната уредба и примери за добри практики в държави от ЕС

 

 • Съдействие на „Девня Цимент“ АД при извършване на проверка и изготвяне на становище относно правните възможности за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от кариера в района на град Смолян.

 

 • Изготвяне на Заявление и Предложение за участие в конкурс за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – доломити за металургията, от находище Делян, община Дупница – правна част.

 

 • Юридически консултации на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД във връзка с реализация на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“

 

 • Изготвяне на проект на нов Закон за подземните богатства

 

 •  и редица други проекти.
Ключови експерти

Ключови експерти: Андрей Делчев, Магдалена Вълова.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД