Олопласт

 

Адрес: 2070 Пирдоп, ул. „Цар Освободител” 15

Телефон: (07181) 8805
Факс: (07181) 8805
E-mail: olopast_pirdop@mail.bg
 

Ръководител: Иван Г. Панков, технически директор 

Продукти от първична преработка и крайни продукти

Производство, ремонт и поддръжка на оловни и пластмасови изделия, конструкции и съоръжения.

Изработка и монтаж на облицовки от пластмасови и оловни листа, на съдове работещи в радиоактивна и агресивна среда.

Производство и възстановяване на едрогабаритни плъзгащи лагери.

Проектиране, доставка и монтаж на стоманени конструкции.

Комплексни ремонтни дейности в индустрията.

Изработка и монтаж на стоманени и пластмасови тръбопроводи за флуиди и газове.

Монтаж на технологично оборудване.

Ремонт и подмяна на топкови мелници, автогенни мелници, флотационни  машини, трошачки и друго оборудване в обогатителни фабрики.

Изработване на стъклопластови изделия и ламиниране на пластмасови повърхности.

Изграждане и ремонт на сухи и мокри електрофилтри в химическата промишленост и металургията.

Ремонт на шнекове, закрити верижни и верижно-гребкови транспортьори в промишлеността.

Изработка и монтаж на носеща метална конструкция за лентови транспортьори.

 

Повече за дейността и проектите на "Олопласт Груп" АД ще откриете в тяхната брошура.

Инженерингова, маркетингова и лизингова дейност. *Производство, ремонт и поддръжка на оловни и пластмасови изделия, конструкции и съоръжения.Изработка и монтаж на облицовки от пластмасови и оловни листа, на съдове работещи в радиоактивна и агресивна среда. *Производство и възстановяване на едрогабаритни плъзгащи лагери. *Проектиране, доставка и монтаж на стоманени конструкции. *Комплексни ремонтни дейности в индустрията. *Изработка и монтаж на стоманени и пластмасови тръбопроводи за флуиди и газове. *Монтаж на технологично оборудване. *Ремонт и подмяна на топкови мелници, автогенни мелници, флотационни  машини, трошачки и друго оборудване в обогатителни фабрики. *Изработване на стъклопластови изделия и ламиниране на пластмасови          повърхности. *Изграждане и ремонт на сухи и мокри електрофилтри в химическата          промишленост и металургията. *Ремонт на шнекове, закрити верижни и верижно-гребкови транспортъори в         промишлеността. *Изработка и монтаж на носеща метална конструкция за лентови транспортъори. *Инжинерингова, маркетингова и лизингова дейност. 
Ключови експерти

Технически отдел ,,ОЛОПЛАСТ ГРУП'' АД 

  • Тони Медарова - Експерт ЗБУТ, 0887 581 593
  • Иван Панков - Технически Директор, 0888 397 972
  • Лукан Терзов - Технически ръководител, 0887 890 324
Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД