Инфрапроект Консулт ЕООД

 

Адрес: 1111 София, ул. "Голаш" № 12

Телефон: (02) 983 61 88
Факс: (02) 983 61 92
E-mail: office@infrapro.com

Website: www.infrapro.com

Ръководител: д-р Розалина Козлева 

Дейност: Kонсултантска дейност, изготвяне на проекти, проучвания, анализи

Ключови експерти

Д-р икон. Розалина Козлева-Рибарова - Икономист/Финансист


Доктор Козлева има 26 годишен трудов стаж, от който 13-годишен професионален опит в областта на разработване проекти по програми на ЕС. Като Ръководител екип и финансов експерт, участва в над 10 проекта с предмет Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти при попълването на апликационни форми, изготвянето на финансово-икономически анализи (пълни анализи разходи-ползи или финансови анализи с анализи на риска и чувствителността).

Участва в изготвянето на финансово-икономически анализи във връзка с предоставяне на концесии в областта на транспорта, инфраструктурни обекти и др.

Извършени проекти

 

1. ECA, Великобритания: Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)
Като подизпълнител на EСA, „Инфрапроект консулт“ ЕООД разработва Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово, част от процеса на due diligence целящ оценка на потенциалното финансиране на централата.


2. Метрополитен ЕАД: Инженерно-консултантски услуги за обект: Проект за разширение на метрото в София

 

3. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства (2013)

 

4. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Изготвяне на правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи за находище на каолинова суровина „Тодор Икономово”, участъци „Тодор Икономово-изток” и „Тодор Икономово-юг”, разположено на територията на община Каолиново, област Шумен (2013)


5. Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Концесионни анализи за находища на неметални минерални ресурси (2004-2012)"

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД