Управителен съвет / Детайли на служител

проф. дтн инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ -

проф. дтн инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на УС на БМГК

"Минстрой Холдинг" АД

Телeфон: (02) 963 55 55

Факс: (02) 962 42 50

Е-поща: office@minstroy.com

 

Образование и квалификация

                  

2013 г.                                   

Проф. д.т.н. инж., Международна научна академия МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия и

Почетен професор, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, град София

 

2004 г.                                   

Д.т.н. инж. технически науки, Международна научна академия, МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия

 

2002 г.                                              

Икономика, мениджмънт, бизнес, Лондон

 

1992 г.

Икономика, мениджмънт, бизнес, София

 

1981 г.                                              

Публична администрация, Москва

                      

1974 г.                                   

Магистър по специалността „Минно маркшайдерство", Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София

 

Професионален опит

 

от 1991 г.                              

Минстрой Холдинг АД, Председател на Съвета на Директорите

 

от 2012 г.                              

„Горубсо Мадан” АД, Председател на Надзорния Съвет

 

от 2002 г.                              

„Горубсо Златоград” АД, Председател на Надзорния Съвет

 

1986 г. – 1991 г.                  

Научно-изследователски технологичен институт по минно строителсто,  Директор

 

Членство в професионални и браншови организации

 

Член на УС на Българска Минно-Геоложка Камара

 

Член на УС на Научно-технически съюз по Минно дело, геология и металургия, София              

 

Член на Президиума на Световния минен конгрес

                                                                                             

Член на Президиума на Международната маркшайдерска организация

                                                                                             

Председател на Български маркшайдерски съюз

 

Председател на Настоятелството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, град София

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД