Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013 г.), Център за икономическо развитие, 2014 г.

Анализ на конкурентоспособността на българската икономика, Център за изследване на демокрацията, 2014 г.

Програма за ускоряване на икономическия растеж и подобряване на бизнес средата и държавното управление в България, 2014 г.; Система от индикатори

Система за професионална подготовка на кадри за минерално-суровинната индустрия, ноември 2014 г. (проект)

Възраждане на минно-добивната промишленост, 2014 г.

Секторен анализ - безопасност и здраве при работа в Добивната промишленост на Република България, 2013 г. 

Анализ на състоянието на кадровото осигуряване в сектор ”Добивна промишленост” и предложение за създаване на браншова система за подотовка на кадри, март 2013 г.

Инициатива за суровините - посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД